Chính sách bảo mật

SG Holdings Co., Ltd. (sau đây gọi là Công ty) nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân (tham khảo thông tin cá nhân như được quy định trong “Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân” và thông tin cá nhân cụ thể được nêu trong “Đạo luật về việc sử dụng số để xác định một cá nhân cụ thể trong thủ tục hành chính”). Công ty đã thiết lập chính sách này và đã cho các cán bộ và nhân viên làm quen với nội dung của nó, để đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt các điều sau đây.

1. Sử dụng thông tin cá nhân

Công ty sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi mục đích sử dụng được cung cấp trong “Mục đích sử dụng thông tin cá nhân của người dung”. Nếu thông tin cá nhân được sử dụng cho các mục đích khác với mục đích sử dụng, Công ty sẽ rõ ràng cho biết khi nhận được thông tin cá nhân đó.

2. Cung cấp thông tin cho bên thứ ba

Công ty sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho các bên thứ ba, trừ các trường hợp sau.

 • Các trường hợp một người đồng ý xử lý thông tin cá nhân của người đó
 • Các trường hợp xử lý thông tin cá nhân dựa trên luật pháp và quy định
 • Các trường hợp xử lý thông tin cá nhân là cần thiết để bảo vệ tính mạng, cơ thể hoặc tài sản của một cá nhân và rất khó để có được sự đồng ý của người đó
 • Các trường hợp xử lý thông tin cá nhân là đặc biệt cần thiết để cải thiện sức khỏe cộng đồng hoặc thúc đẩy sự phát triển của trẻ em và rất khó để có được sự đồng ý của người đó.
 • Các trường hợp xử lý thông tin cá nhân là cần thiết để hợp tác với một cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương hoặc một cá nhân hoặc một nhà điều hành doanh nghiệp được ủy thác bởi một trong hai bên phía trước trong việc thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật và trong đó có được sự đồng ý của người đó có khả năng cản trở việc thực hiện các vấn đề liên quan
 • Các trường hợp trong đó dữ liệu cá nhân được cung cấp là kết quả của sự thành công của doanh nghiệp bằng cách sáp nhập hoặc bằng cách khác
 • Các trường hợp Công ty ủy thác xử lý toàn bộ hoặc một phần dữ liệu cá nhân trong phạm vi cần thiết để đạt được Mục đích sử dụng

Công ty sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cụ thể cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được pháp luật hoặc quy định cho phép.

3. Chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba

 • Mục đích chia sẻ thông tin
  Công ty sẽ chỉ chia sẻ thông tin cá nhân (trừ thông tin cá nhân cụ thể) theo cách sau trong phạm vi cần thiết để đạt được Mục đích sử dụng Thông tin cá nhân
 • Phạm vi chia sẻ thông tin
  Các công ty thuộc tập đoàn của công ty tại Nhật Bản, SG Holdings Group Employee Shareholding Association, SGH Mutual Aid Society tên "SGH Family Kyousaikai" và các nhóm khác liên quan đến Công ty tại Nhật Bản
 • Các mục được chia sẻ
  Tên, ngày thuê, giới tính, ngày sinh, tên công ty, tên bộ phận, địa chỉ e-mail, số điện thoại, chức danh, địa chỉ, lộ trình, lịch sử cá nhân và kinh nghiệm làm việc, trình độ, đánh giá nhân viên, danh dự, tiền lương và tiền thưởng , thông tin việc làm, phát triển kỹ năng, tình trạng bảo hiểm, thông tin gia đình (tên, giới tính, ngày sinh, mối quan hệ, sống và việc làm) và các dữ liệu khác cần thiết để đạt được mục đích chia sẻ thông tin, của cán bộ và nhân viên của Công ty và Nhóm công ty,
 • Bên phụ trách chia sẻ thông tin
  Công ty (Vui lòng liên hệ Văn phòng thông tin cá nhân để được giải đáp thắc mắc về chia sẻ thông tin.)
  Công ty không chia sẻ thông tin cá nhân cụ thể với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được pháp luật hoặc quy định cho phép

4. Bảo vệ thông tin cá nhân

Công ty sẽ thực hiện các biện pháp an toàn, như các biện pháp bảo mật thông tin, để đảm bảo tính chính xác và an toàn của thông tin cá nhân và để ngăn chặn truy cập trái phép, rò rỉ hoặc mất thông tin cá nhân.

5. Giám sát người nhận

Khi ủy thác thông tin cá nhân cho người nhận bên ngoài, Công ty sẽ ký kết thỏa thuận không tiết lộ thông tin với từng người nhận và sẽ giám sát người nhận một cách thích hợp.

6. Hệ thống quản lý thông tin cá nhân

Để xử lý thông tin cá nhân, Công ty đã thiết lập một hệ thống quản lý thông tin cá nhân nội bộ. Tuân thủ các quy định nội bộ, Công ty cố gắng xử lý thông tin cá nhân phù hợp và cẩn thận.

7. Tuân thủ luật pháp và quy định thích hợp

Để đảm bảo bảo vệ thông tin cá nhân đáng tin cậy, Công ty tuân thủ tất cả các luật và quy định liên quan đến thông tin đó.

8. Thay đổi chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Nội dung của Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi có thể được xem xét liên tục, với những cải tiến được thực hiện khi cần thiết, để duy trì mức độ bảo vệ thông tin cá nhân tối ưu.

9. Việc sử dụng cookie

Trang web sử dụng "cookie." Cookies là các tệp văn bản nhỏ được đặt vào máy tính của bạn (chẳng hạn như điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc thiết bị có thể kết nối internet) bởi các trang web mà bạn truy cập. Cookies được sử dụng để thuận tiện cho bạn khi xem lại Trang web này và để cải thiện nội dung. Cookies không xâm phạm quyền riêng tư của bạn. Cookies không chứa bất kỳ thông tin nào cho phép nhận dạng từng người dùng.

10. Văn phòng thông tin cá nhân

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách này hoặc thắc mắc về thông tin cá nhân của riêng bạn, vui lòng liên hệ với Văn phòng Thông tin Cá nhân.

11. Tiết lộ,… thông tin cá nhân

Để yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa, bổ sung, chấm dứt sử dụng, xóa, vv thông tin cá nhân của riêng bạn, hãy liên hệ với Văn phòng thông tin cá nhân. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các chi tiết của thủ tục.

Kích chuột vào đây để tới Văn phòng thông tin cá nhân